فارسی English Русский Spanish  
 
     
شعب و شرکتهای وابسته
 شركت دنارهساز بالخاش قزاقستان

No.11,Turan Ave.,Astana city Republic of Kazakhstan

شركت دنا KZ قزاقستان
No.11,Turan Ave.,Astana city Republic of Kazakhstan
www.denakz.com
info@denakz.com


شركت دنا رهساز قزاقستان
No.11,Turan Ave.,Astana city Republic of Kazakhstan


شركت دنا رهساز کانستراکشن قزاقستان
No.11,Turan Ave.,Astana city Republic of Kazakhstanشركت A.B.C اتريش
42/17.Pezzl Gasse St, Viena , Austria Zipcod: 1170

 

شركت I.T.P آلمان
No .36 Hermann St ., Neu-Isenburg , Germany


DENA SATAV
شركت دنا – ساتاو هندوستان
Flat No,1 Raja Apartments , Lakaki Road , Model Colony , Pune – 411016 , India


شركت احداث ، نگهداري . بهره برداري از آزاد راه ساوه – همدان
ميدان آرژانتين – بلوار بيهقي – خيابان هشتم شرقي – پلاك 3 – طبقه 3
www.saveh-hamedan.com
info@saveh-hamedan.com

شركت مهندسين مشاور طرح و اجرا H.D.H
ميدان آرژانتين – بلوار بيهقي – خيابان هشتم شرقي – پلاك 3 – طبقه 3
 

شرکت رهسار                                                                                .Rahsar Co

Joint venture of Dena rahsaz construction co. and Sargin insaat  Turkey
Likbahar Mah. 608. Sok No.9 Yildiz Cankaya 06550 Ankara Turkey
Tel:+90 312 229 27 00  Fax:+90 312 229 42 90

www.rah-sar.com 

شرکت رهسار (شعبه در قزاقستان)                                              .Rahsar Co

Joint venture of Dena rahsaz construction co. and Sargin insaat 
Republic of Kazakhstan Astana city saryarka street 7a,block B-1
 

شرکت رهسار (شعبه در ترکمنستان)                                             .Rahsar Co

Joint venture of Dena rahsaz construction co. and Sargin insaat 

 

 

 


Design & Develop : Amir Reza Nazari ; www.datisco.ir ; Datis Eng. co.


Copy Right Denarahsaz Co. All rights reserved.